Handelsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for virksomheden:

Uglen i mosen,
Mosekrogen 19,
7830 Vinderup,
25707830
info@uglenimosen.dk.

Handelsbetingelserne gælder altid, undtagen hvis der indgås en skriftlig aftale, der indeholder andre betingelser.

1. Ordrebekræftelse


Ved salg af varer, kan der forekomme minimale afvigelser fra produktbilleder. Vi tilstræber, at alle billeder er så korrekte som mulige, men da flere varer er håndlavede kan der være en smule forskel på to ellers ens produkter, både i form og farve.

Hvis vi vurderer forskellen kan have en betydning for dig, kontakter vi dig og aftaler nærmere, inden afsendelse af varen.

Du kan forlange at Uglen i mosen overholder de vilkår, der står i den individuelle aftale der evt. er indgået med dig. Generelle oplysninger, som Uglen i mosen har lagt på internettet, i brochurer o.l. gælder ikke, hvis de er anderledes end de vilkår Uglen i mosen skriftligt har aftalt med dig. Uglen i mosen kan dog ikke aftale noget med dig, der ikke overholder de gældende forbrugerbeskyttelsesregler.

En ordre er kun bindende, når den er godkendt af Uglen i mosen med en skriftlig ordrebekræftelse via mail, fax eller brev.

2. Priser, leveringssted og leveringstider

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne på varerne de priser, der er gældende på leveringsdagen og levering sker fra Uglen i mosens firmaadresse. Uglen i mosen oplyser altid fragtomkostninger, forsikringer og gebyrer til andre end Uglen i mosen, inden bestilling afgives, så du kender den samlede omkostning for varen inden bestilling.

Alle priser er inkl. moms.

Leveringstiderne er oplyst med forbehold for en evt. forsinkelse fra Uglen i mosens underleverandører. Hvis der opstår en forsinkelse fra vores underleverandører, vil vi omgående give dig besked og fortælle dig hvornår du kan forvente at dine varer bliver leveret.

Vi har som udgangspunkt alle varer på lager, men der kan selvfølgelig opstå situationer, hvor enkelte varer bliver solgt meget hurtigt, så leverandøren ikke kan følge med.

Hvis du da du bestilte varen skriftligt har fortalt os, at præcis levering af dine varer er afgørende og dine varer bliver forsinkede, har du ret til at hæve købet. Det betyder at du kan få det beløb tilbage du evt. har betalt for varerne, og at Uglen i mosen ikke sender varerne til dig.               Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser, som skyldes fragtfirmas håndtering af ordren.

Uglen i mosen er ikke ansvarlig for et eventuelt tab - hverken direkte eller indirekte - som du måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance.

Ekspeditionstid

Alle varer er på lager, og bliver afsendt fra Uglen i mosen indenfor 1-2 hverdage.

Kundeservice svarer alle mails indenfor 24 timer på hverdage. 

Pakning og forsendelse 

Land                                                                     Pakning og forsendelse   
 

Danmark uden omdeling (GLS pakkeshop)            49,00 

Danmark med omdeling (GLS privat)                      75,00   

Danmark uden omdeling (Postnord)                       55,00 

Danmark med omdeling (Postnord)                        79,00                                 
            
 Ved et samlet køb på over 500 kr. er pakning og forsendelse gratis, ved levering i Danmark. Ved gratis forsendelse sendes altid uden omdeling.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT AFHENTER DU IKKE PAKKEN HOS GLS/POST NORD, OG DEN RETURNERES, OPKRÆVER DE RETURFRAGT FRA OS, OG BETALING AF DENNE, VIDERESENDER VI TIL DIG. PRISEN FOR DETTE ER 45 KR.
 
3. Betaling

Uglen i Mosen accepterer betaling med flg. Betalingskort
 

  • Dankort
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • JCB
  • American Express

 
 Beløbet trækkes på din konto, når ordren afsendes til dig. Der kan aldrig trækkes et større beløb, end det du har godkendt ved købet.

Uglen i mosen tilbyder ikke efterkrav eller girokort.
 
Du er sikret mod misbrug ved betaling med betalingskort og du kan afvise en betaling, når du modtager betalingsoversigten.
 
Data der sendes i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede (SSL). Det er kun Nets, der kan læse dem. Ingen ansatte hos Uglen i mosen eller andre har mulighed for at læse dataene. 

4. Fortrydelsesret

Du har ret til fortryde dit køb uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en du har oplyst som modtager, dog ikke transportøren, har fået varerne i fysisk besiddelse.

Julegaver købt i december byttes indtil den 3. januar det efterfølgende år.

For at kunne bruge din fortrydelsesret skal du meddele os: Uglen i Mosen, Mosekrogen 19, 7830 Vinderup din beslutning om at fortryde din købs aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail).  Du kan benytte den standardfortrydelsesformular, der er vist nedenfor men det er ikke et krav.  Du har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse til vores E-mail adresse info@uglenimosen.dk. Hvis du bruger denne mulighed, kvitterer vi omgående med en e-mail for modtagelse af din meddelelse om at ville benytte dig af fortrydelsesretten.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om benyttelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret som beskrevet i denne aftale, refunderer Uglen i mosen alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse. Uglen i mosen tilbagebetaler under alle omstændigheder beløbet senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Uglen i mosen tilbagebetaler også dine leveringsomkostninger. Uglen i mosen tilbagebetaler ikke ekstra omkostninger, hvis du vælger en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder. Vi gennemfører tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige handel. Du kan dog selv vælge en anden form for tilbagebetaling. Du kommer under ingen omstændigheder til at betale nogen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Uglen i mosen kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.  Du skal selv betale for tilbagelevering af varerne, Uglen i mosen tilbagebetaler ikke dine omkostninger.

Sådan returnerer du varen

Der er tre måder hvorpå du kan returnere en vare på:

  • Du kan nægte at modtage varen fra postvæsnet. I denne sammenhæng beder vi dig om, at gøre postvæsnet opmærksom på, at du straks kan returnere varen til Uglen i mosen.
  • Du kan modtage varen fra postvæsnet, og efterfølgende inden for 14 dage returnere varen til Uglen i mosen. I denne sammenhæng beder vi dig vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos Uglen i mosen.
  • Du kan aflevere varen til os indenfor 14 dage.


Retur adresse

Uglen i mosen,
Mosekrogen 19,
7830 Vinderup

Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos Uglen i mosen.

Uglen i mosen anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost. På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til Uglen i mosen. Yderligere har du mulighed for, at kunne efterlyse pakken såfremt udlevering til Uglen i mosen ikke har fundet sted.

Uglen i mosen modtager ikke varer, der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto.

Forsvarlig returnering

Alle produkter, der returneres til Uglen i mosen skal være forsvarligt indpakket.

Værdiforringelse ved brug

Kunden har ret til at gøre brug af varen for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungere på i samme omfang som man foretager i en almindelig forretning.  Såfremt brug af varen går ud over, hvad der kræves for at fastslå varens art m.v, og hvad man normalt har lov til i en forretning og denne brug medfører en værdiforringelse hæfter kunden for denne værdiforringelse.  Forringelse af varens værdi opgøres af Sælgeren efter en konkret vurdering baseret på almindelig detailpriser samt muligheden for at videresælge varen til tredjemand.

Det samme gælder for brudt emballage såfremt den bliver ødelagt, hvor brud på emballage ikke er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungere på eller hvor der ikke almindeligvis er udstillingsmodeller i almindelig forretninger.

Er du i tvivl

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler Uglen i mosen, at du retter henvendelse til info@uglenimosen.dk eller på telefon 25 70 78 30.

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis du ønsker at bruge din fortrydelsesret)

- Til Uglen i mosen

Uglen i Mosen
Mosekrogen 19
7830 Vinderup, 25707830
info@uglenimosen.dk
 
-Jeg/vi (Dit navn, din adresse, evt. telefon og mail) meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer (her indsættes beskrivelse af varen), der blev bestilt den (dato) og modtaget den (dato).

- Dit navn:     
              
- Din adresse:

- Din underskrift: (kun hvis du formularen sender med post som brev).

- Dato:

5. Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os på E-mail adressen info@uglenimosen.dk eller på telefonnummer 25707830. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Ansvarsbegrænsninger

Uglen i mosen kan kun afkræves erstatning for tab som følge af mangler, hvis Uglen i mosen har handlet i strid med almindelig hæderlighed. Herunder givet dig vildledende oplysninger eller forsømt at oplyse om en mangel, som vi kendte eller burde kende. Samt hvis manglen efter købets indgåelse er forårsaget ved Uglen i mosens forsømmelse. Uglen i mosen er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed.

Uglen i mosen har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer, ting og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Uglen i mosen sig intet produktansvar.

7. Ansvarsfrihed - force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

8. Reklamation/forældelse

Aftalen er omfattet af købelovens mangelsregler.

Du skal reklamere inden rimelig tid, efter du har opdaget manglen. Reklamation inden 2 måneder er altid rettidig, Er det en skjult mangel, som først opdages hen ad vejen, har du ret til at reklamere i op til to år efter overgivelsen af genstanden. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Retur adresse

Uglen i mosen
Mosekrogen 19
7830 Vinderup
 
Når du returnerer varen, bedes du oplyse hvad problemet er, så detaljeret som muligt.

Webdesign by Just Media