Persondatapolitik

Som kunde på Uglenimosen.dk er du til enhver tid omfattet af persondatalovens regler samt underlagt de gældende persondataretslige betingelser for Uglenimosen.dk (se afsnittet "persondataretslige betingelser"). De persondataretslige betingelser for Uglenimosen.dk kan ændres uden varsel. Hvis du har en brugerprofil på Uglenimosen.dk, vil du blive orienteret om sådanne ændringer ved næste login på Uglenimosen.dk.

Ved at godkende disse salgs- og leveringsbetingelser accepterer du samtidig de persondataretslige betingelser for Uglenimosen.dk.

Når du handler på Uglenimosen.dk, videregiver vi ikke dine personoplysninger, medmindre du giver samtykke hertil. Dine personoplysninger behandles fuldt fortroligt og på betryggende vis og alene til at gennemføre din ordre. 
 

1. Persondata

Når du foretager køb eller opretter en brugerprofil på Uglenimosen.dk, gælder følgende betingelser i forhold til anvendelsen af dine persondata. Vi opfordrer dig til at udskrive eller gemme disse betingelser. 
 

2. Persondataretslige betingelser

Brugen af Uglenimosen.dk er til enhver tid underlagt de gældende persondataretslige betingelser. Betingelserne kan ændres uden varsel.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til disse betingelser, er du velkommen til at kontakte os pr. E-mail: info@Uglenimosen.dk.

 

3. Salgs- og leveringsbetingelser

Udover de persondataretslige betingelser, som beskrevet her, gælder også Uglen i mosens salgs- og leveringsbetingelser, når du handler på Uglenimosen.dk.

 

4. Persondata ved køb

Når du handler på Uglenimosen.dk, indsamler vi en række oplysninger om dig. Vi registrerer: dit for- og efternavn, dine adresseoplysninger, din e-mailadresse, samt hvilke produkter du køber. Vi anvender disse oplysninger til at ekspedere din ordre. Vi lagrer oplysningerne i en periode på fem år, fra dit seneste køb, i overensstemmelse med regnskabslovgivningen. Vi registrerer desuden, at du har accepteret vores salgs- og leveringsbetingelser og disse persondataretslige betingelser, samt i hvilket omfang du har accepteret, at Uglenimosen.dk sender dig e-mails, herunder nyhedsmails.

Såfremt du har valgt at modtage vores nyhedsbrev, anvender vi også dine oplysninger til udsendelse af nyhedsbrevet. I så fald lagrer vi oplysningerne om dig, indtil du framelder modtagelsen af nyhedsbrevet.

Bemærk! De oplysninger, vi registrerer i forbindelse med dit køb på Uglenimosen.dk, anvendes ikke til andre formål.

 

5. Persondata for brugerprofil

Det er ikke nødvendigt at oprette en brugerprofil for at købe varer på Uglenimosen.dk, ligesom det ikke er nødvendigt at foretage køb på Uglenimosen.dk for at oprette en brugerprofil. 

Når du opretter en brugerprofil på Uglenimosen.dk, registrerer vi en række obligatoriske oplysninger om dig i forbindelse med din brugerprofil. Det drejer sig om: dit for- og efternavn, dine adresseoplysninger og din e-mailadresse. Vi registrerer også, hvilke produkter du køber via din brugerprofil.

Herudover registrerer vi, om du har accepteret vores salgs- og leveringsbetingelser og disse persondataretlige betingelser, og om du har givet samtykke til, at Uglen i mosen sender nyhedsmails til dig.

De obligatoriske oplysninger anvender vi på samme måde, som de oplysninger du afgiver i forbindelse med et køb (se afsnittet ”persondata ved køb'”). Herudover anvender vi din E-mail adresse til at identificere din brugerprofil.
 

6. Indsigt i persondata

Du kan til enhver tid sende en mail til info@Uglenimosen.dk for at få oplyst, hvilke af dine persondata som Uglenimosen.dk bruger, hvad de bruges til, hvem der har adgang til dataene og hvor de kommer fra.

https://pxl.host/jhk8wjeitni5tz49ecm.pngDu har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Uglenimosen.dk forbeholder sig dog ret til kun at besvare sådanne henvendelse, hvis der er forløbet mere end seks måneder fra din sidste henvendelse om det samme.

Hvis du opdager, at de oplysninger, som Uglenimosen.dk behandler om dig, er fejlagtige eller vildledende, opfordrer vi dig til at rette fejlen eller kontakte os, så vi kan gøre det for dig.

 

7. Sletning eller spærring af din profil

https://pxl.host/jhk8ssel6mopmxb7to7.pngOplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 4. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

Du kan til enhver kontakte os for at få slettet din profil på Uglenimosen.dk. Selv om din brugerprofil på Uglenimosen.dk, bliver slettet gemmer vi af regnskabsmæssige hensyn de obligatoriske oplysninger i en periode på op til fem år fra sletningen (se afsnittet ”persondata ved køb”). Profilen er dog ikke tilgængelig – hverken for dig eller andre brugere.

 

8. Oplys os om fejl og lignende

Hvis du oplever indhold på Uglenimosen.dk, som du finder fejlagtigt, anstødeligt, i strid med god etik eller måske direkte i strid med loven, vil vi gerne høre fra dig. Vi undersøger det nærmere. Du kan altid kontakte os pr. E-mail til info@Uglenimosen.dk eller på en af de andre måder, vi angiver på vores kontaktside.

 

9. Videregivelse af persondata 

Uglen i mosen videregiver alene persondata med dit samtykke og i det omfang, det er beskrevet i disse betingelser. Herudover sker der ikke videregivelse af persondata

Uglen i mosen forbeholder sig dog ret til at videregive dine persondata i forbindelse med hel eller delvis overdragelse af virksomheden Uglenimosen.dk. Den nye ejer skriver i disse tilfælde under på at overholde de gældende betingelser for behandling af persondata.

 

10. Dataansvarlig

Uglenimosen.dk er dataansvarlig i forhold til de data, som registreres i forbindelse med køb på Uglenimosen.dk og de obligatoriske data, som registreres i forbindelse med oprettelsen af en brugerprofil på Uglenimosen.dk, samt ved registrering af cookies og ip-adresse.

 

11. Databehandler

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til Pakkelabels.dk.

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender Smartweb til teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve. Smartweb er databehandler under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for.

Ordreoplysninger opbevares i SmartWeb og Dinero. Formålet er at efterkomme regnskabslovens krav om opbevaring af disse data i 5 år.

Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Databehandleren handler alene efter instruks fra Uglenimosen.dk. Du giver ved accept af disse betingelser Uglenimosen.dk fuldmagt til at give sådan instruktion. Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

 

https://pxl.host/jhk8ym0qymomuwlj8fc.png12. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

13. Kontaktoplysninger

Uglenimosen.dk er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Uglen i mosen
Mosekrogen 19
7830 Vinderup
Tlf. nr.:
25707830
E-mail: info@uglenimosen.dk

 

14. Ændringer i persondatapolitikken

Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.

 

15. Versioner

Dette er version 1 af Uglen i mosens persondatapolitik dateret den 24. maj 2018.

Webdesign by Just Media